Služby

Projektová činnosť

 • Architektonické štúdie
 • Zameranie a zhotovenie dokumentácie skutkového stavu objektu
 • Kompletná projektová dokumentácia
  • Projektové podklady a dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • Projektová dokumentácia na stavebné povolenie
  • Dokumentácia na realizáciu stavby

Inžinierska činnosť

 • Činnosť po vybavenie stavebného povolenia
 • Dozorovanie stavieb:
  • autorský dozor
  • stavebný dozor
 • Činnosť pri kúpe nehnuteľností
 • Činnosť pri predaji nehnuteľností

Obsah projektovej dokumentácie

 • Architektúra (ARCH)
 • Architektonicko-stavebné riešenie (ASR)
 • Statika (STA)
 • Protipožiarna bezpečnosť stavby (PBS)
 • Energetická hospodárnosť budov (EHB)
 • Zdravotechnika (ZTI)
 • Ústredné kúrenie (ÚK)
 • Vzduchotechnika (VZT)
 • Odberné plynové zariadenie (OPZ)
 • Odberné elektrické zariadenie (OEZ)
 • Elektroinštalácia vrátane bleskozvodov (ELE)
 • Projekt organizácie výstavby (POV)
 • Celkové náklady stavby (CNS)

Realizácia stavieb

 • Stavby na kľúč
 • Vytýčenie stavby
 • Prípravné práce pre stavbu
 • Demolácia a zemné práce
 • Prieskumné a podzemné práce
 • Pozemné a inžinierske stavby
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Zatepľovanie stavieb
 • Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
 • Vykonávanie priemyselných stavieb
 • Vnútorné stavebné práce
 • Dodatočné zavesenie balkónov
 • Prenájom lešenia